SMARTGLASSNORDIC

Sekretesspolicy

Den personliga information Smart Glas Nordic AB samlar in från hemsidans besökare är endast personens namn, e-postadress, telefonnummer och företagets namn om dessa uppgifter frivilligt skickats in via kontaktformuläret på sidan kontakt

Information från besökaren som samlats in via kontaktformuläret används endast för att Smart Glas Nordic AB skall kunna kontakta besökaren för att informera om företagets produkter och tjänster samt besvara frågor. Kontaktinformationen delges aldrig till tredje part utan besökarens uttryckliga medgivande.

Kontaktinformationen sparas internt hos Smart Glas Nordic AB och kan raderas om besökaren så önskar.

Cookies (”Kakor”):

Cookies (”kakor”) är små textfiler som innehåller information som lagras på besökarens dator. Webbplatser använder kakor för att exempelvis spara inställningar för hur hemsidan skall visas.

Smart Glas Nordic AB använder kakor för att hemsidan skall fungera så bra som möjligt ur ett användarperspektiv, bland annat genom att korrekt spara information som skrivs i kontaktformuläret. Tredjepartskakor används inte på hemsidan och ej heller kakor i marknadsföringssyfte. Inga kakor på hemsidan samlar in personlig information.

Besökare till hemsidan informeras om användandet av kakor och får ge sitt samtycke med hjälp av en informationsruta med en ”OK”-knapp.

Image
© 2019 SmartGlassNordic, All Right Reserved
© 2019 SmartGlassNordic, All Right Reserved